De circa 40 medewerkers van Kuipers Schoonmaak werken allen volgens duidelijke programma’s of instructies en weten wat van hen verwacht wordt. Velen hebben de SVS-vakopleiding gevolgd. 

Nieuwe werknemers krijgen de mogelijkheid de SVS-basiscursus schoonmaken te volgen. In ieder geval krijgt iedereen de interne basiscursus schoonmaken. Ons streven is om bij onze cliënten gemotiveerd personeel te leveren.

De ervaring heeft ons geleerd dat duidelijke instructies onzerzijds maar ook waardering en aandacht voor de schoonmaker uwerzijds, leidt tot een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de schoonmaker. Dit leidt tot weinig verloop van personeel en dat is ook weer in uw voordeel. Altijd diezelfde vertrouwde kracht i.p.v. voortdurend weer een ander gezicht.